අද සහ හෙට දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ « Siyatha 24
Generic placeholder imageJun
4

අද සහ හෙට දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ

118 Views


Generic placeholder image

අද සහ හෙට දිවයින පුරා ඇදිරි නිතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. හෙට දවස පුරාම ඇදිරි නිතිය ක්‍රියාත්මක අතර අද රජයේ කාර්යාල සදහා නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය 6 වන සෙනසුරාදා අළුයම 04.00 ට ඉවත් කෙරෙනු ලබනවා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular