මහර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය විමර්ශනයට පංච පුද්ගල කමිටුවක් « Siyatha 24
Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Generic placeholder imageNov
30

මහර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය විමර්ශනයට පංච පුද්ගල කමිටුවක්

150 Views


Generic placeholder image

මහර බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයකර, නිර්දේශ ඇතුළත් පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතීඥ අලි සබ්රි මහතා විසින් පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් කරනු ලැබ තිබෙනවා.

ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් නිවේදනය පහතින් :

No photo description available.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development