ලබන මාසේ ඉඳන් අලුත් ඉන්ධන වර්ගයක් වෙළඳපොළට. « Siyatha 24
Generic placeholder image

News Line
Gallery


Off Air
Jun
14

ලබන මාසේ ඉඳන් අලුත් ඉන්ධන වර්ගයක් වෙළඳපොළට.

460 Views


Generic placeholder image

ලබන ජූලි 01 වෙනිදා ඉඳන් අලුත් ඉන්ධන වර්ගයක් ලංකාවට හඳුන්වා දෙන්න යනවා. ඒ තමයි “යූරෝ ෆෝ” කියන ඉන්ධනය. දැනට අලෙවි කරන සුපර් පෙට්‍රල් සහ සුපර් ඩීසල් වෙනුවට තමයි යූරෝ ෆෝ වෙළඳපොළට කරන්නේ.

යූරෝ ෆෝ සඳහා ඉහළ ජාත්‍යන්තර ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව මේ ඉන්ධන වර්ගයේ කිසිම අපද්‍රව්‍යක් නැති වීමයි. හැබැයි ඉතිං සුපර් ඉන්ධන වලට වඩා යූරෝ ෆෝ වල මිල නම් වැඩි.


Siyatha Videos
Sanda Eliya
Ape Adare
Thanha
Most Popular