සූර්යාගේ රහස් හොයන්න “පාකර්” පෘතුවියෙන් පිටත් වෙයි. – Photo « Siyatha 24
Generic placeholder image

Aug
13

සූර්යාගේ රහස් හොයන්න “පාකර්” පෘතුවියෙන් පිටත් වෙයි. – Photo

193 Views


Generic placeholder image

අලුත් දේ සොයා යන මිනිසාගේ කුතුහලය කවදාවත් සංසිදෙන්නේ නෑ. සෞග්‍රහමණ්ඩලයේ ග්‍රහයන් 9 දෙනාම ගැන හොයපු මිනිසා දැන් මාන බලන්නේ සූර්යා දෙසට.

සූර්යාගේ සැඟවුන රහස් හොයන මෙහෙයුම නාසා ආයතනය ඊයේ ආරම්භ කරා. ඒ “පාකර් සුර්ය නිරීක්ෂණ” චන්ද්‍රිකාව අභ්‍යවකාශ ගත කරලා. පාකර් චන්ද්‍රිකාව මානව ඉතිහාසයේ සූර්‍යා ආසන්නයටම ලඟා වන චන්ද්‍රිකාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වනවා.

මීට කලින් ඒ වාර්තාවට හිමිකම් කිව්වේ 976 වර්ෂයේදී ගුවන් ගත කරන ලද Helios-2 යානය. එම යානය සූර්යාට කිලෝමීටර් මිලියන 43 ක් ආසන්නයට ලඟා වුණා. හැබැයි පාකර් සුර්ය නිරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකාව සූර්යාට කිලෝමීටර් මිලියන 6.12ක් තරම් ආසන්නයට ගමන් කරන්න නියමිතයි.


Siyatha Videos
Sanda Eliya
Ape Adare
Thanha
Most Popular