පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි « Siyatha 24
Generic placeholder imageMar
26

පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි

206 Views


Generic placeholder image

පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කළ බව පොලිස් මුලස්ථානය නිවේදනය කරනවා.

පොලිස්පතිවරයාගේ නියෝග පරිදි සියලූම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු මෙලෙස අවලංගු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව නිවාඩු හා දින විවේක වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අප්‍රේල් මස 10 වන දින තෙක් අවලංගු කර ඇති බව සදහන්.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular