සංගක්කාරත් හෙට පොලිස් විමර්ශන ඒකකයට « Siyatha 24
Generic placeholder imageJul
1

සංගක්කාරත් හෙට පොලිස් විමර්ශන ඒකකයට

77 Views


Generic placeholder image

2011 ලෝක කුසලාන ශූරතාව මුදලට පාවාදුන් බවට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සිදු කල ප්‍රකාශය පිලිබදව ප්‍රකාශ ලබා ගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාර හෙට පොලිස් විමර්ශන ඒකකයට කැදවීමට නියමත බව සදහන්.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular