මීගමුව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල මධ්‍යම රජයට පවරා ගැනීමට රජය තීරණය කරයි « Siyatha 24
Generic placeholder image


Jan
16

මීගමුව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල මධ්‍යම රජයට පවරා ගැනීමට රජය තීරණය කරයි

44 Views


Generic placeholder image

පුළුල් සේවාවක් ජනතාවට ලබා දීම අරමුණු කරගෙන මීගමුව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල මධ්‍යම රජය යටතට පවරා ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

විශේෂයෙන්ම කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ,කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයට සමීප මෙම රෝහල පිහිටා තිබෙන හෙයින් සංක්‍රමණික මගීන් හා නාවික සංචාරකයික් සඳහාද මෙම රෝහලින් ප්‍රතිකාර ලබා ගනු ලැබෙනවා.


Siyatha Videos
Most Popular