හෙට කොළඹට ජල කප්පාදුවක් « Siyatha 24
Generic placeholder imageAug
14

හෙට කොළඹට ජල කප්පාදුවක්

97 Views


Generic placeholder image

හෙට (15) කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයීම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව කොළඹ 13, 14, 15 යන ප්‍රදේශවලට පස්වරු 8 සිට පැය 9 කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන අතර කොළඹ 11, 12 යන ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව වාර්තා වනවා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular